Sobre mi- About me


Foto: http://www.abelpau.com/
Nascuda a Barcelona l'any 1976.
Actualment visc a Cerdanyola del Vallès.
1997. Diplomada en restauració pictòrica a l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya.
1999-2001. Tasques de restauració de pintura mural per a l’empresa “Gamarra & Garcia”.
2006-10. Professora de dibuix i pintura acrílica a Cerdanyola del Vallès (Barcelona).
2007-11 Curs de dibuix amb model a l’Ateneu de Cerdanyola del Vallès.
2010-12 Curs de tècniques de gravat a l'Ateneu de Cerdanyola del Vallès.
2010-14 Membre de l'Associació d'artistes plàstics de Cerdanyola del Vallès.
2013-2014 Postgrau Il.lustració creativa a EINA, Barcelona.


Exposicions


2006. Exposició individual al Centre Cívic Dalt de la Vila de Badalona (Barcelona).
2006-08. Obra en dipòsit a la sala d’art Buigas de Cerdanyola del Vallès (Barcelona).
2006-08. Exposició individual al centre d’estudis Accent a la Seu d’Urgell (Lleida).
2008- Exposició individual a l’espai Teart de Cerdanyola del Vallès.
2009- Exposició individual al Racó de l'Art del Servei de Malalties Tropicals i Importades del CAP Drassanes.
2010-Exposició col.lectiva "Cerdanyola nua", a l'espai expositori de l'oficina de "La Caixa" a Cerdanyola del Vallès.2010- Exposició col.lectiva "Somnis", a la sala d'art Enric Granados de Cerdanyola del Vallès.
2010- Exposició individual "El teu moment", a l'espai expositori de l'oficina de "La Caixa" a Cerdanyola del Vallès.
2010- Sartc:Supermercat d'art d'Igualada.
2011- Exposició individual CAP Drassanes, Barcelona.
2011- Obra en dipòsit a la sala d'art Beaskoa, Barcelona.
2011-Exposició col.lectiva de gravats a l'espai Teart de Cerdanyola del Vallès.
2011- Exposició individual a l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
2011- Exposició individual a l’espai Teart de Cerdanyola del Vallès.
2011- Firart Sant Cugat.
2011- Exposició col.lectiva galeria d'art Peragon, Cerdanyola del Vallès.
2011- Exposició individual de gravats al Cap Baix a mar, Vilanova i la Geltrú.
2011- Fira del dibuix i la pintura, Tossa de Mar.
2011- Exposició individual a l'Ateneu de Cerdanyola del Vallès.
2012- Exposició col.lectiva "les danses de la mort" a la Capella de Jesús de Centelles, Barcelona.
2012- Exposició col.lectiva "café para dos" la galeria Untitled de Barcelona.
2012- Exposició col.lectiva de llibres d'artista "Calderiana", Centre d'art Marçó Vell, Centelles, Barcelona/ Monestir de Sant Cugat del Vallès, Barcelona / Calders, Barcelona / Llançà, Girona.
2013- Exposició individual "brindo per tu" a Cal Pinxo, Cerdanyola del Vallès
2013- Exposició individual "molt a prop d'aquí" a Cal Pinxo, Cerdanyola del Vallès
2013- Exposició individual "vegetals perillosos", Bart ateneu de Cerdanyola del Vallès, BarcelonaPremis

2006. Premi especial al V certamen internacional de pintura “Zurbarán” a Badalona (Barcelona).
2010. Selecionada al Premi de pintura Paco Merino a Granollers (Barcelona).
2010. Primer premi concurs de Logos, CAP Serraparera, Cerdanyola del Vallès (Barcelona).
2011. Selecionada al Premi Centelles de pintura, Centelles (Barcelona).
2012. Selecionada al Premi Centelles de pintura, Centelles (Barcelona).
2013. Selecionada al Premi Centelles de pintura, Centelles (Barcelona).


Sobre mí
Foto: http://www.abelpau.com/

Nacida en Barcelona en 1976.
Actualmente vivo en Cerdanyola del Vallès.
1997. Diplomada en restauración pictórica en la " Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns culturals de Catalunya"
1999-2001. Tareas de restauración de pintura mural para la empresa "Gamarra & García".
2006-10. Profesora de dibujo y pintura acrílica en Cerdanyola del Vallès (Barcelona).
2007-11 Curso de dibujo con modelo Ateneo de Cerdanyola del Vallès.
2010-12 Curso de técnicas de grabado en el Ateneo de Cerdanyola del Vallès.
2010-14 Miembro de la Asociación de artistas plásticos de Cerdanyola del Vallès.
2013-2014 Postgrado ilustración creativa en EINA, Barcelona.

Exposiciones

2006. Exposición individual en el Centro Cívico Dalt de la Vila de Badalona (Barcelona).
2006-08. Obra en depósito en la sala de arte Buigas de Cerdanyola del Vallès (Barcelona).
2006-08. Exposición individual en el centro de estudios Accent en la Seu d'Urgell (Lleida).
2008 - Exposición individual en el espacio Teart de Cerdanyola del Vallès.
2009 - Exposición individual en el Rincón del Arte del Servicio de Enfermedades Tropicales e Importadas del CAP Drassanes.
2010-Exposición colectiva "Cerdanyola desnuda", en el espacio expositor de la oficina de "La Caixa" en Cerdanyola del Vallès.
2010-Exposición colectiva "Sueños", en la sala de arte Enric Granados de Cerdanyola del Vallès.
2010 - Exposición individual "Tu momento", en el espacio expositor de la oficina de "La Caixa" en Cerdanyola del Vallès.
2010 - SARTC: Supermercado de arte de Igualada.
2011 - Exposición individual CAP Drassanes, Barcelona.
2011 - Obra en depósito en la sala de arte Beaskoa, Barcelona.
2011-Exposición colectiva de grabados en el espacio Teart de Cerdanyola del Vallès.
2011 - Exposición individual en el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès.
2011 - Exposición individual en el espacio Teart de Cerdanyola del Vallès.
2011 - Firart Sant Cugat.
2011 - Exposición colectiva galería de arte Peragón, Cerdanyola del Vallès.
2011 - Exposición individual de grabados en el CAP Baix a mar, Vilanova i la Geltrú.
2011 - Feria del dibujo y la pintura, Tossa de Mar.
2011- Exposición individual en el Ateneo de Cerdanyola del Vallès.
2012-Exposición colectiva "danses de la mort" en la Capilla de Jesús de Centelles, Barcelona.
2012- Exposición colectiva "café para dos" en la galeria Untitled de Barcelona.
2012-Exposición colectiva de libros de artista "Calderiana", Centro de arte "Marçó Vell", Centelles, Barcelona / Monestir de Sant Cugat del Vallès, Barcelona / Calders, Barcelona / Llançà, Girona.
2013- Exposición individual "vegetales peligrosos", Bart ateneu de Cerdanyola del Vallès, Barcelona
Premios
2006. Premio especial al V certamen internacional de pintura "Zurbarán" en Badalona (Barcelona).
2010. Seleccionada en el Premio de pintura Paco Merino en Granollers (Barcelona).
2010. Primer premio concurso de Logos, CAP Serraparera, Cerdanyola del Vallès (Barcelona).
2011. Seleccionada al Premio Centelles de pintura, Centelles (Barcelona).
2012. Seleccionada al Premio Centelles de pintura, Centelles (Barcelona).
2013. Seleccionada al Premio Centelles de pintura, Centelles (Barcelona).


About Me

Born in Barcelona in 1976.


Foto: http://www.abelpau.com/

Currently I live in Cerdanyola del Vallès.
1997. Graduate in " Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns culturals de Catalunya" 
1999-2001. Tasks restoration of mural paintings for the company "Gamarra & Garcia."
2006-10. Teacher of drawing and acrylic paint in Cerdanyola del Valles (Barcelona).
2007-11 course design model with Ateneu of Cerdanyola.
2010-12 Course engraving techniques at the Ateneo de Cerdanyola.
2010-14 Member of the Association of artists of Cerdanyola.
2013-2014 Postgraguate in Creative Illustration in EINA, Barcelona.

Exhibitions

2006. Solo exhibition at the Civic Centre "Dalt de la Vila" of Badalona (Barcelona).
2006-08. Work on deposit in the art gallery Buigas, Cerdanyola del Valles (Barcelona).
2006-08. Solo exhibition at the study center Accent, La Seu d'Urgell (Lleida).
2008 - Solo exhibition at space Teart Cerdanyola del Valles.
2009 - Exhibition at the "Racó de l'art" of Imported and Tropical Diseases Department at Drassanes.
2010-Collective exhibition "Cerdanyola nude" in expository space in the office of "La Caixa" in Cerdanyola del Vallès.
2010-Collective exhibition "Dreams" at the art gallery Enrique Granados Cerdanyola Vallès.
2010 - Exhibition "Your time" in expository space of the office of "La Caixa" in Cerdanyola.
2010 - Sartc: Supermarket art of Igualada.
2011 - Solo exhibition at Drassanes, Barcelona.
2011 - Work on deposit in the art gallery Beaskoa Barcelona.
2011-Collective exhibition of prints in the space of Teart Cerdanyola.
2011 - Solo exhibition at the Town Hall  of the City of Cerdanyola.
2011 - Solo exhibition space Teart Cerdanyola del Valles.
2011 - Firart Sant Cugat.
2011 - Collective exhibition art gallery Peragon, Cerdanyola.
2011 - Solo exhibition of prints at CAP Baix a Mar, Vilanova i la Geltrú.
2011 - Exhibition of drawing and painting, Tossa de Mar.
2011- Solo exhibition at Ateneu de Cerdanyola del Vallès.
2012- Collective exhibition "danses de la mort" at Jesús Chapel of Centelles, Barcelona
2012- Collective exhibition "café para dos" at Untitled Gallery, Barcelona.
2012-Collective exhibition of artists books "Calderiana", at "Marçó Vell" art center, Centelles, Barcelona /At Sant Cugat Monastery/ Calders, Barcelona / Llançà, Girona.
2013- Solo exhibition "dangerous vegetables", Bart ateneu de Cerdanyola del Vallès, Barcelona
Awards
2006. Special Prize at the V International Painting Contest "Zurbarán" in Badalona (Barcelona).
2010. Award was selected to paint Awards Paco Merino in Granollers (Barcelona).
2010. Logo Contest Winner, CAP Serraparera, Cerdanyola del Valles (Barcelona).
2011. Selected to the Centelles Paintings Award  (Barcelona).
2012. Selected to the Centelles Paintings Award (Barcelona).
2013. Selected to the Centelles Paintings Award (Barcelona).


Seguidors